Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Stage

Een buitenlandse stage is de ideale manier om een waardevolle aanvulling toe te voegen aan je CV.
Bovendien doe je er niet alleen werkervaring op maar ontwikkel je ook je talenkennis, je leert verschillende culturen kennen en ermee samenwerken en het maakt je een stuk zelfstandiger.

Je kan stage lopen in een bedrijf, vzw, school, … Meestal maakt zo’n een stage deel uit van je studies en hangt veel af van je studierichting en school.
Krijg je op school niet de kans om een stage in het buitenland te lopen? Je kan altijd stage lopen los van je studies of na het afstuderen.

Op zoek naar een stage? Kijk zeker eens in onze databank!

Administratie 

 

Wil je tijdelijk in een ander land verblijven? Ga dan na over welke reisdocumenten je zeker moet beschikken. In de Europese Unie en enkele andere landen volstaat je identiteitskaart als reisdocument. Voor andere landen heb je een paspoort en een visum nodig. Deze documenten moeten meestal op tijd aangevraagd worden, het is daarom belangrijk om voor je vertrek goed na te denken over je plannen.

Welke landen behoren tot de EER?

Binnen Europa (EER)

Ben je van plan om minder dan 3 maanden naar een EER-land te vertrekken? Dan hoef je in principe weinig te regelen. Je hoeft geen internationaal paspoort, visum of werkvergunning aan te vragen, je Belgische identiteitskaart is voldoende. Enkel wanneer je in deze 3 maand ook wil werken, moet je je aanmelden bij de plaatselijke bevolkingsdienst.

Ook wanneer je voor langer dan 3 maanden naar een EER land verhuist, moet je je aanmelden bij de bevolkingsdienst van je buitenlandse verblijfplaats. Dit doe je binnen de 8 dagen na je aankomst. Ook zal je bij een langer verblijf enkele documenten moeten voorleggen:

·         je identiteitskaart

·         bewijs van ziekteverzekering

·         documenten die de reden van je verblijf aantonen (stagecontract, inschrijving van een school, uitnodiging van een bedrijf, etc.)

Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je een schriftelijke toestemming hebben van je ouders om te reizen. Daarvoor vraag je bij je Belgische gemeente een “bewijs van ouderlijke reistoelating”. Deze moet eerst door de gemeente gelegaliseerd worden, nadien ook door de dienst Buitenlandse Zaken.

Buiten Europa (niet-EER)

Ben je van plan om in een land buiten Zwitserland of de EER te reizen hou er dan rekening mee dat elk land buiten de EER zijn eigen regels heeft. Dit zorgt ervoor dat je niet zomaar in elk land kan gaan studeren, stage lopen, werken of vrijwilligerswerk doen.

Ook hier geldt de regel dat wie jonger is dan 18 jaar een schriftelijke toestemming moet hebben van zijn ouders. Daarvoor vraag je bij je Belgische gemeente een “bewijs van ouderlijke reistoelating”. Deze moet eerst door de gemeente gelegaliseerd worden, nadien ook door de dienst Buitenlandse Zaken. Voor sommige landen moet deze verklaring ook nog gelegaliseerd worden door de ambassade van het land zelf. Voor meer informatie kan je terecht bij de ambassade van je bestemmingsland.

Wanneer je tijdelijk buiten de EER wil verblijven, komen daar een heleboel zaken bij kijken. We lijsten even de meest voorkomende documenten op die nodig kunnen zijn.

1.  Een internationaal paspoort

Een internationaal paspoort (reispas) is een must wanneer je naar een land buiten de EER wil reizen. Vraag je paspoort aan bij je gemeente. Tarieven kunnen verschillen en houd er rekening mee dat het enkele dagen tot weken kan duren voor je paspoort beschikbaar is. Een spoedprocedure is mogelijk, maar een heel stuk duurder dan de gewone prijs van een paspoort. 

Een paspoort is 7 jaar geldig (5 jaar voor minderjarigen). Om te kunnen reizen, moet de vervaldatum meestal minstens een jaar na je terugkeerdatum vallen. Ook al is je paspoort nog geldig tot de dag van terugkeer, het zou kunnen dat dit niet wordt aanvaard wanneer je een vlucht boekt of een visum aanvraagt. Op www.diplomatie.belgium.be kan je nagaan of je een internationaal paspoort nodig hebt om naar jouw bestemmingsland te reizen.

2. Een visum

Voor een verblijf buiten de EER heb je meestal een visum nodig. Een visum is een officiële toestemming om een land binnen te mogen komen en in dat land te verblijven, deze wordt afgegeven door de ambassade van het land waar je naartoe gaat. 

Aan de hand van het doel van je reis kan je bij de meeste landen een verschillend soort visum aanvragen. Zo bestaan er studentenvisa, visa voor wie stage wil lopen, werkvisa etc. Via de website van de ambassade of het consulaat kan je informatie vinden over welk visum je het beste neemt. Indien je de informatie niet online vindt, aarzel dan niet om het consulaat even op te bellen of langs te gaan. Contactgegevens en websites van de ambassades en consulaten vind je op www.diplomatie.belgium.be.

3. Een verblijfsvergunning

Wanneer je van plan bent om voor een langere periode naar een land buiten de EER te reizen, moet je mogelijks een verblijfsvergunning aanvragen. Informeer je vooraf bij de ambassade of consulaat van het land naar de voorwaarden en de documenten die nodig zijn om een verblijfsvergunning te krijgen. Contactgegevens van ambassades en consulaten vind je op www.diplomatie.belgium.be.   

4. Andere documenten

 •  Verzekeringsdocumenten

In de meeste landen moet je aantonen dat je voldoende verzekerd bent voor je verblijf. Bij je visumaanvraag leg je verzekeringsdocumenten van je ziekenfonds voor en/of ook een aanvullende private verzekering. 

TIP: Leg meteen een Engelstalige versie van deze documenten voor, vraag aan je ziekenfonds of verzekeraar of ze deze in het Engels kunnen afleveren.

 •   Solvabiliteitsbewijs

Sommige landen willen verzekeren dat je over voldoende financiële middelen beschikt om gedurende een bepaalde periode in een land te verblijven. Het solvabiliteitsbewijs kan een document zijn dat het saldo van je Belgische bankrekening vermeldt.

TIP: Vraag eerst na de bij de ambassade of consulaat of zo’n bewijs nodig is en welk bedrag vereist wordt.

Tip: Soms is het voldoende een gedateerd uittreksel van je spaarrekening voor te leggen. Soms wordt een attest van de bankdirecteur gevraagd, bij de meeste banken is dit betalend.

 •   Uitnodigingsbrief

Voor de meeste visumaanvragen heb je een uitnodigingsbrief nodig van je stageplaats. Meestal gaat het om een verklaring van een sponsor of uitnodigende partij (organisatie, personen, ..) die verklaart garant te staan of verantwoordelijk te zijn voor alle kosten en handelingen die je tijdens je verblijf zal maken.

Tip: Een voorbeeld van zo’n brief kan je opvragen bij het consulaat of de ambassade.

 • Inentingsbewijs

Voor sommige landen in Latijns-Amerika en Azië  moet je een bewijs van je inentingen tegen bepaalde ziektes voorleggen. 

Tip: Voor meer informatie over de nodige inentingen voor een bepaald land kan je terecht op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

TipMaak een reisapotheek, hiervoor kan je terecht bij je huisarts. Vraag ook om de generische naam te noteren van medicatie die je gewoonlijk moet innemen. De kans bestaat dat de merknaam die je gewoonlijk neemt niet verkrijgbaar is in je gastland.

 

 • Documenten die de aard van je verblijf aantonen

Doorgaans moet je bij je visumaanvraag ook een document voorleggen dat aantoont wat je precies in het land wil doen. Voorbeelden van zo’n document: stagecontract, inschrijvingsbewijs van een school of universiteit, werkcontract, inschrijving bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doet, etc. 

Tip: Het kan dat er gevraagd wordt naar een beëdigde vertaling van je documenten. Een beëdigde vertaling kan alleen gemaakt worden door een vertaler verbonden aan de Rechtbank van Eerste Aanleg. Contactgegevens van beëdigde vertalers vind je op https://www.goudengids.be. Aarzel niet om offertes op te vragen en prijzen te vergelijken, want deze kunnen nogal sterk verschillen. Een beëdigde vertaling moet worden gelegaliseerd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de vertaler is aangesloten (dat doet de vertaler voor jou). Daarna moet het document ook nog worden gelegaliseerd bij FOD Justitie en FOD Buitenlandse Zaken.

Tip: Registreer je reis voor vertrek bij FOD Buitenlandse Zaken via https://travellersonline.diplomatie.be/. Zo beschikken zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de Belgische ambassade in het buitenland meteen over je gegevens indien er zich een noodsituatie voordoet en kunnen ze je op die manier gemakkelijker informeren en helpen in geval van een noodsituatie.

 

Financieel

 

Overweeg je een stage in het buitenland maar houdt je budget je tegen? Tegenwoordig zijn er heel wat voorzieningen die de kosten aardig kunnen drukken. Zo zijn er mogelijkheden wanneer je opleiding volgt in het hoger onderwijs of als pas afgestudeerde, maar ook als je geen student meer bent kan je met subsidies op stage in het buitenland.  Best vraag je eerst bij jouw hogeschool of universiteit naar de voorwaarden en hun samenwerkingen.

Kostenberekening

Het best maak je voor jezelf een budget op en tracht je dit zo goed mogelijk te volgen. Wanneer je goed op voorhand aan je voorbereiding begint, kan je een spaarplan opzetten.
Hou bij het opstellen van je kostenberekening niet alleen rekening met reis-en verblijfskosten maar vergeet ook de studiekosten, kosten voor eten, vrije tijd, verplaatsingskosten, uitstapjes, etc. niet. 

Tip: Zorg ook zeker dat je genoeg reserve hebt om onvoorziene kosten te kunnen dekken.

Tip: Op Numbeo kan je de kosten van levensonderhoud van verschillende landen met elkaar vergelijken, van de huurprijs voor een appartement of huis tot voedselwaren en transportkosten. 

Tip: Op http://www.studeerinhetbuitenland.be/nl/downloads-alle-bijlagen-uit-het-handboek/ vind je een lijst waar je je verschillende mogelijke kosten naast elkaar kan leggen om te weten wat voor jou de voordeligste optie is.

ERASMUS+  (Europese overheid)

Misschien heb je al van Erasmus+ gehoord, het is de bekendste beurs voor studenten hoger onderwijs die graag buitenlandse ervaring willen opdoen. Voor stagiairs is er de European Traineeshipbeurs, die onder hetzelfde programma valt.

Een Erasmusbeurs aanvragen voor een stage in het buitenland kan alleen voor een land dat meedoet aan het Erasmusprogramma. Hier kan je terug vinden welke landen in aanmerking komen. De lijst beperkt zich zeker niet tot Europese landen, kijk ook maar even welke niet-EU-landen deel uitmaken van de overeenkomst.

Met een Erasmusbeurs kan je naar het buitenland vanaf het eerste jaar hoger onderwijs en dit voor minstens 2 en maximum 12 maanden. Het beursbedrag varieert van € 379 tot € 529. 

Je kan voor elke cyclus van je opleiding een Erasmusbeurs ontvangen. Bijvoorbeeld als je eerst binnen je bachelor een beursaanvraag doet kan je dit later bij master ook nog eens aanvragen.

Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten nemen deel aan het Erasmus+ programma. Let wel op! Elke hogeschool en universiteit bepaalt zelf aan welke voorwaarden je moet voldoen. Indien je interesse hebt in een Erasmusuitwisseling vraag je naar de voorwaarden in jouw hogeschool of universiteit. 

Tip: Vind je geen beurs voor jouw plannen? Vraag aan de stagebegeleider van jouw universiteit of hogeschool of zij nog mogelijkheden kennen.

Tip: Je behoudt je Vlaamse studietoelagen indien je via de hogeschool of universiteit tijdelijk in het buitenland stage loopt.

Flanders Trainee Programme

Flanders Trainee Programme is een subsidieprogramma van de Vlaamse overheid. Het wil jongeren een extra duwtje in de rug geven om hun buitenlandse plannen waar te maken. 

Indien je:

 •          jonger bent dan 35 op de startdatum van je stage
 •           je houder bent van een einddiploma aan een instelling van secundair of hoger onderwijs
 •           en een stage hebt bemachtigd bij een internationale organisatie voor minstens 2 en maximum 6 maanden

kan je een beurs aanvragen bij het Flanders Trainee Programme.  

Wanneer je buitenlandse stageplaats zich in Europa bevindt, ontvang je een forfaitair bedrag van € 200 voor je reiskosten. Ligt je stageplaats buiten Europa dan ontvang je een bedrag van € 500. De forfaitaire bedragen voor de levensonderhoud variëren tussen de € 900 en de € 1.200 per maand.

Je kan je beursaanvraag aanvragen via een aanvraagformulier, samen met nodige bijlagen. Al de nodige formulieren vind je terug op https://www.fdfa.be/nl/ftp/procedures-en-formulieren.

Let op: De gemiddelde administratieve wachttijd voor een subsidieaanvraag bedraagt 20 werkdagen. 

Let op: De subsidieaanvraag mag ten vroegste zes maanden voor de aanvang van stage ingediend worden. 

Let op: De effectieve uitbetaling van de subsidie neemt gemiddeld anderhalve maand in beslag.

Andere mogelijkheden

Er bestaan ook organisaties die zich specialiseren in het zoeken en garanderen van stageplaatsen in een bepaald land of sector. Je betaalt deze organisaties voor hun diensten. Bedragen en diensten variëren sterk. Voor je inschrijfgeld wordt de volledige administratie door de organisatie uitgevoerd, wordt er gezocht naar stageplaatsen, wordt huisvesting voorzien en indien nodig ook een visum en/of werkvergunning geregeld. Soms zijn er extra taal- en cultuurcursussen, huisvesting, excursies en activiteiten, 24/24 noodhulp, … Bij sommige van onderstaande organisaties kan je in aanmerking komen voor een beurs, waardoor je inschrijfgeld lager ligt.

Enkele organisaties:

Studentenjob  

Wil je tijdens je verblijf in het buitenland ook een extra centje bijverdienen? Dan kan je als jobstudent werken buiten je stage. Als Europeaan kan je in elk land binnen de EER aan de slag, daarvoor hoef je dus geen werkvergunning aan te vragen. 

Wil je aan de slag buiten de EER, informeer je dan goed bij de ambassade van het bestemmingsland. Let er wel op dat het in sommige landen een lange aanvraagprocedure kan zijn, of gewoon helemaal niet mogelijk voor studenten/stagiairs. 

Betaalde stage 

Een andere manier om geld te verdienen is een stage vinden waar je betaald wordt. Weet wel dat dit zeker niet in alle bedrijven zo is en indien je toch een betaalde stageplek hebt gevonden dit vaak gaat om een klein loon of gewoon een onkostenvergoeding.

Tip: Internationale stage in eigen land? De Europese instellingen in Brussel bieden heel veel stages aan. Sinds 2019 worden alle stages in het Europees Parlement vergoed (€ 800 - € 1.313 per maand).

Accomodatie

 

Een nieuwe thuis maken is niet altijd gemakkelijk, bedenk daarom vooraf goed wat je graag wil en wat je zeker niet wil als het aankomt op accommodatie. Trek je naar het buitenland voor een stage of studie? Informeer dan zeker eens bij je stageplek of gastuniversiteit of zij mogelijkheden kennen of aanbieden.

Hier vind je enkele opties voor je verblijf in het buitenland.

 • Gastgezinnen

Wil je je verdiepen in de cultuur van je gastland, kom je graag thuis in een huiselijke sfeer met een gastmoeder en/of -vader die je op weg helpt in plaats van een appartement op je eentje? Dan is een gastgezin misschien wel iets voor jou.

Behalve de warme sfeer en de lekkere maaltijden biedt het ook ondersteuning in een ‘onbekend’ land. Als je weinig ervaring hebt of graag op iemand kan terugvallen is een gastgezin ideaal.

Enkele websites die je helpen bij de zoektocht naar een gastgezin:

v  http://www.homestayin.com/

v  https://homestayfinder.com/

v  https://www.homestay.com/

v  https://www.homestayweb.com/

 • Appartement/kot

Wanneer je voor een langere tijd in het buitenland verblijft, heb je misschien nood aan je eigen plekje; een kamer of huis waar je zelfstandig kan wonen.

Wil je zelfstandig wonen maar hou je toch van het sociaal contact en wil je niet altijd alleen thuiskomen, ga dan op zoek naar een kamer waar je gemeenschappelijke woonruimtes deelt met andere bewoners. Bovendien is het ook een gemakkelijke manier om mensen te leren kennen.

Op onderstaande links kan je een tijdelijke kamer zoeken. Niet meteen gevonden wat je zocht? Probeer het eens met zoektermen zoals ‘find a roommate land/stad’ of ‘share an appartment +land/stad’.    

 •  AirBnB

Ben je op zoek naar een goedkoper appartement, maar met alle voorzieningen en al dan niet alleen? Of vind je niet meteen wat je zoekt bij andere accommodaties? Kijk dan eens op AirBnB, Je kan er een kamer of volledig appartement huren voor kortere en langere periodes.

Enkele handige websites:

Tip:  Staat je eigen woning leeg terwijl jij naar het buitenland trekt? Dan is huizenruil of ‘housesitting’ een leuke mogelijkheid. 

Tip: Indien je het liefst een appartement of kamer huurt, stel je zelf volgende vragen:

 • Is het bemeubeld?
 • Is er internet voorzien? 
 • Zijn er extra kosten?
 • Is er een wasmachine?
 • Is de keuken uitgerust met kookgerief?
 • Is er een werktafel of bureau?
 • Is het water drinkbaar?
 • Is er altijd elektriciteit?

Praktisch

 

Planning

Plannen is de sleutel tot een succesvolle (tijdelijke) verhuis naar het buitenland. Begin zo vroeg mogelijk met het maken van een studie- of stagekeuze en solliciteer erop los om een stage te vinden. Daarna kan het plannen beginnen. Maak een lijstje met zaken die je zeker niet mag vergeten. Onze website helpt je hiermee zeker al verder.

Gezondheid

Op de site van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vind je per land gezondheidsadvies en vereiste vaccinaties.

Communicatiemiddelen

Hou er rekening mee dat internettoegang niet overal ter wereld even vanzelfsprekend en betaalbaar is.

Hou de gegevens van volgende instanties en diensten beschikbaar:

 • De Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in de stad, regio, land waar je verblijft.
 • De dienst Internationalisering van je thuisinstelling en van je gastinstelling.
 • Een lijstje met gegevens van contactpersonen in geval van nood. Vraag bij je thuisinstelling naar de emergency card.
 • Een lijstje met de gegevens van de contactpersonen die in geval van nood dienen verwittigd te worden.
 • Een overzicht van de (plaatselijke) noodnummers.
 • Telefoonnummer van de serviceprovider zodat je bij diefstal van je mobiele telefoon meteen je aansluiting kunt blokkeren.

Bagage

De toegelaten hoeveelheid (hand)bagage (aantal koffers, gewicht en afmetingen) kan afhangen van luchtvaartmaatschappij. Daarom controleer je dit best even op je ticket of vraag je het na bij je reisbureau of luchtvaartmaatschappij. Wanneer de toegelaten normen overschreden worden, kunnen er toeslagen worden gevraagd. 

Tip: Stop waardevolle zaken en voorwerpen zoals geld, juwelen, medicatie, documenten etc. bij voorkeur in je handbagage, niet in de ruimbagage.

Tip: Bij het maken van je bagage voor een langere tijd denk je best eens na wat je allemaal ter plaatsen kan kopen of huren, dit zal heel wat schelen in gewicht (bv. shampoo, zeep, handdoeken, paraplu, …)

Tip: Wil je toch enkele zware zaken meenemen? Overweeg het dan om dit te versturen als luchtvracht. Pakjes versturen naar het buitenland is trouwens een stuk goedkoper vanuit Duitsland en Nederland.

Tip: Maak een lijst van de zaken die je hebt ingepakt. Dit kan helpen in het geval je koffer gestolen wordt of verloren gaat en je aangifte moet doen bij de verzekering.

Transport

Ga je binnen Europa op stage en ligt je bestemming op minder dan 1.000 km? Denk dan eens aan andere opties dan het vliegtuig. Zo kan het bijvoorbeeld een fantastische ervaring zijn om met de trein internationaal te reizen. Ook busdiensten worden steeds populairder. Voor tips en inspiratie kijk je op Zomer Zonder Vliegen.

Vliegtuigtickets naar verre landen kunnen een grote hap uit je studentenbudget zijn. Als je zo goedkoop mogelijk wil vliegen, gebruik je best een vergelijkende website zoals één van onderstaande links:

 https://matrix.itasoftware.com/

https://www.hopper.com/

https://www.google.nl/flights

Geldzaken 

Regel je geldzaken goed voor je vertrekt en ga na bij je bank of je bankkaart geldig is in het buitenland. Je Maestrokaart is bijvoorbeeld niet automatisch te gebruiken in landen buiten Europa. Deze kan je eenvoudig laten deblokkeren gedurende je stageperiode in een bepaald land of regio via de app van je Belgische bank. Het is geen slecht idee om ook een kredietkaart mee te nemen en deze apart te bewaren van je gebruikelijke bankkaart. Naast gewone kredietkaarten zijn er ook prepaid kredietkaarten te verkrijgen bij bijvoorbeeld bPost.

Betaalmiddelen

In een deel van Europa betaal je met de euro. Vertrek je naar een land dat niet tot de eurozone behoort dan krijg je te maken met een andere munteenheid. Sommige landen leggen import- en exportbeperkingen voor munteenheden op. 

Tip: Raadpleeg voor je vertrek reisgidsen en websites, online vind je veel praktische informatie en adviezen voor het gebruik van geld en kredietkaarten en eventueel andere betaalmiddelen.

Tip: Wees voorzichtig met cash geld en wees waakzaam bij het afhalen van geld uit automaten.

Bankrekening  

Of je al dan niet een bankrekening opent in je gastland hangt vaak af van de wijze waarop het accommodatiebeleid is geregeld. Sommige gastinstellingen vragen aan de student om een bankrekening te openen, andere doen dat niet. Je maakt het best voor jezelf uit wat je nodig hebt in het buitenland.

 •  Heb je genoeg aan een basisrekening waarbij je kaart wordt versterkt zodat die toegang geeft tot de geldautomaten en de faciliteit om geld over te maken op je rekening?
 •  Beschik je liever over een debetkaart?  
 • Wil je toegang tot creditmogelijkheden? 

Tip: In België is het afhalen van geld via een bankautomaat doorgaans gratis, maar in veel landen is dat niet zo. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van mogelijke bankkosten in het buitenland.

Tip: Via websites zoals TransferWise kan je geld overzetten naar een buitenlandse rekening aan een lagere kost van via de bank of Western Union.

Noodnummers

 • Card stop: www.cardstop.be
 • Nummer van je bank in België
 • Nummer van een contactpersoon in België die eventueel geld kan toesturen

 

Tips

 

 • ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en hogeschoolstudenten. De ISIC is beschikbaar in 120 landen waaronder alle EU-lidstaten en wordt erkend en gesteund voor UNESCO. Een ISIC-kaart kost € 15 en geeft je een heleboel kortingen.

 • Start tijdig met het heropfrissen van de taal van je woonland (indien je deze al eerder leerde) of leer alvast enkele basiswoorden voor vertrek. DuoLingo is bijvoorbeeld een gratis app om talen te leren.

 • Op de site van Europass kan je niet alleen een Europees cv aanmaken, als je in Europa stage loopt kan je er ook een certificaat laten maken van de vaardigheden die je op je stage verworven hebt. Handig voor mocht je na je stage buiten België werk willen zoeken.

 • Het is aangeraden om een kopie van je reisdocumenten te maken en één kopie mee te nemen en één kopie thuis te laten bij een contactpersoon. Maak ook een scan en mail dit naar je persoonlijk e-mailadres. In geval van diefstal of verlies speelt dit een grote rol om aangifte te doen bij de politie. Neem bij verlies van documenten zo snel mogelijk contact op met de Belgische ambassade of het consulaat.

 • Officieel reisadvies en tips van de Belgische overheid vind je op https://www.diplomatie.belgium.be/.

 • Berg je vliegtuigticket, paspoort en officiële documenten ergens veilig op en draag ze niet altijd op zak.

 • Ken de belangrijkste verkeersregels van je gastland. Zo hebben voetgangers niet overal voorrang.

 • “Act like a local.” Besteed aandacht aan het gedrag van de lokale student en pas je aan. Lees de lokale krant, of volg het lokale nieuws.

 • Kijk goed waar jouw stagebedrijf zich bevindt en waar je gaat wonen. Zoek alvast de kortste route met het openbaar vervoer en ga met Google StreetView de wijk ontdekken. Zo heb je al herkenningspunten als je aan jouw avontuur begint.

 • Ga met een open blik het avontuur tegemoet. Leer nieuwe mensen kennen en durf het gesprek aan te gaan. Alle andere internationale studenten bevinden zich in dezelfde situatie en staan er meestal voor open om samen dingen te doen.

 • Bereid je alvast voor op een nieuwe cultuur door opzoekwerk te doen. Een kort overzicht van lokale gebruiken en cultuur kan je bijvoorbeeld vinden op de website JustLanded.

 • Op zoek naar Belgen in je bestemmingsland? Zoek op Facebook naar pagina’s of groepen. Ook op onze landenpagina’s staan links naar gelijkaardige groepen.