Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Fiscale woonplaats

Het land waar je fiscaal inwoner bent (waar je dus met andere woorden je fiscale woonplaats of ‘belastingwoonplaats’ hebt) kan belasting heffen op je wereldwijde inkomen. Het gaat daarbij om loon, pensioen, uitkeringen, inkomsten uit roerend en onroerend goed en andere bronnen van inkomsten. Elk land vult het begrip ‘fiscale woonplaats’ zelf in. Hieronder lees je wat het Belgisch fiscaal recht erover zegt.

Algemene principes en wettelijke vermoedens

‘Fiscale woonplaats’ is een feitelijk begrip. De vaststelling ervan wordt bijgevolg ook bepaald door feiten. Het begrip wordt algemeen omschreven als de plaats waar:

  • je feitelijk en duurzaam verblijft
  • je gezin is gevestigd
  • je familiale en affectieve banden hebt

Er zijn twee wettelijke vermoedens die het de wetgever makkelijker maken om de fiscale woonplaats te bepalen. Die twee vermoedens zijn de inschrijving in het Rijksregister en, voor gehuwden, de plaats waar het gezin is gevestigd.

  • Inschrijving in het Rijksregister

Als je ingeschreven bent in het Belgische Rijksregister, word je geacht een fiscaal inwoner te zijn. Dit vermoeden is weerlegbaar. Je mag dus het tegendeel bewijzen. Met andere woorden: ondanks je inschrijving in België, mag je bewijzen dat je feitelijk en duurzaam in het buitenland woont. De aan- of afwezigheid van een beroepsactiviteit blijkt daarbij een bepalend criterium te zijn.

Let op: Je bent niet automatisch niet-inwoner wanneer je bent uitgeschreven uit het Rijksregister. De Belgische fiscus kan nog steeds vaststellen dat je feitelijk en duurzaam in België woont en bijgevolg fiscaal inwoner bent van België. De fiscus houdt rekening met de realiteit.

  • De plaats waar het gezin is gevestigd

Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont, is je fiscale woonplaats de plaats waar je gezin is gevestigd. Dit vermoeden is onweerlegbaar. Enig tegenbewijs wordt niet toegelaten. De echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn dus ofwel beide rijksinwoners of beiden niet-rijksinwoners naargelang de belastingwoonplaats al dan niet in België is gevestigd.

Dubbele belastingen

Doordat elk land zelf het begrip ‘fiscale woonplaats’ invult, kunnen de criteria wel eens met elkaar in botsing komen. Bijgevolg kan je in meerdere landen fiscaal inwoner zijn en belast worden. Voor inkomstenbelastingen wordt dit probleem vaak opgelost door de zogenaamde ‘overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting’. Als fiscaal inwoner van een van de staten van de overeenkomst, kan je je beroepen op een eis tot belastingvrijstelling of – vermindering. 

Tip: Bekijk het overzicht van de internationale belastingverdragen en ga na of er een is tussen België en jouw gastland.

Tip: Vragen over de dubbele belastingverdragen? Contacteer je bevoegde belastingkantoor of BELINTAX.

Bron:

https://financien.belgium.be/nl

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/index_nl.htm

http://www.bibf.be/Uploads/Documents/Pacioli_360_NL_PMS.pdf

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/827/RUG01-002060827_2013_0001_AC.pdf